1982’de Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Bursa’da tamamladı. 1997 yılında resim eğitimi almaya başladı. 2002 yılından itibaren kendine özgü 3D ve Karışık Teknikte birçok eser meydana getirdi. Ayrıca onlarca yapının duvarlarına ve tavanlarına resim yaparak kendi imzasını attı. 2015 yılının Ekim ayında İtalya’ya giderek resim ve heykel alanında araştırmalar yapan Erdinç Sakin’in yurt dışı küratörlüğünü İtalyan küratör Adelinda Allegretti üstlenmiştir. Sanatçı, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri (New York) ve Avusturya’da (Innsbruck Sanat Fuarı) organize edilen karma sergilere katılmıştır.